Hotellrivning utan tillstånd

Entrétaket på Stadshotellet i Skellefteå revs utan tillstånd av de som driver hotellet. Det blir förmodligen straffavgift för den otillåtna rivningen.

Taket över entrén på Stadshotellet i Skellefteå har rivits av arrendatorn utan rivningslov och utan tillstånd av fastighetsägaren Skellefteå kommun.

Jan Edvardsson, en av arrendatorerna beklagar det inträffade och säger att han helt enkelt missat att söka rivlov och att informera fastighetsägaren. Rivningen är nu stoppad och arrendatorena ska nu söka ett rivlov i efterhand.

Byggnadsnämdens ordförande, Anders Karlsson, säger att och det kan bli fråga om en straffavgift i efterhand.