PFAS i allt dricksvatten i Karlskrona

3:15 min

Det finns PFAS i alla Karlskronas vattenverk. Det visar provtagningar som kommunen gjort. Högst halter har Strömsbergs vattenverk och nästa år stängs det ner.

Att den giftiga och långlivade kemikalien PFAS finns i allt kommunalt dricksvatten i Karlskrona står klart efter att kommunen tagit prover på vattnet vid två tillfällen efter att PFAS-skandalen i Kallinge uppdagades i december 2013.

Nästa år stängs Strömsbergs vattenverk som förser 50 bybor med kommunalt dricksvatten. Dels för att vattenverket är olönsamt, dels för att vattnet innehåller 62 nanogram PFAS per liter. Det är högst bland kommunens nio vattenverk. 

– Vi är inte tvungna att stänga på grund av PFAS eftersom det ligger under gränsvärdet på 90 nanogram per liter. Men det blir en liten finess att vi blir av med det här vattnet, säger Ola Gren, va-chef i Karlskrona kommun.

Emma Hallin-Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, menar att källan till halterna i dricksvattnet kan ha flera orsaker. 

Kan läcka från industrier.

– PFAS har använts vitt och brett och därför kan det läcka från vissa industrier, deponier och sopstationer. Den vanliga brandkåren kan ha åkt ut och släckt en brand för länge sen som läcker, säger Emma Halldin-Ankarberg. 

– Det är i allra högsta grad intressant att ta reda på var det kommer ifrån och försöka stoppa källorna om det går, säger hon.

I Karlskronas vattenverk finns PFAS på som lägst sju nanogram per liter och som 62 nanogram som mest i just Strömsberg. I Kallinge hittades halter på 6000 nanogram per liter. 

På EU-nivå diskuterar man nu att sänka gränsvärdet till ungefär tio nanogram per liter istället för 90 nanogram per liter. Då skulle kommunen behöva göra något åt både Karlskrona och Saleboda vattenverk.

– Blir det en sanning så får vi agera och sätta in en rening, säger Ola Gren.