Krav på utredning efter avbrutna utvisningar

2:58 min

Polisen och Kriminalvården måste gå till botten med de flera fall av plötsligt avbrutna utvisningar till Afghanistan, som Ekot rapporterat om i dag. Det säger ordföranden för organisationen FARR, Flyktinggruppernas riksråd, advokaten Emma Persson.

Personerna som ska utvisas påstår att det är transportpersonal som misshandlat dem, medan den anklagade personalen hävdar att männen orsakat skadorna på sig själva.

– Gränspolisen och Kriminalvårdens Transportenhet tar det här på allvar och de går igenom det här, och ser hur utvisningarna går till. De får göra en genomlysning om de problem som finns, säger Emma Persson.

Ekot har tidigare rapporterat om ett tiotal fall från senaste tiden där afghanska män och ungdomar som inte har fått asyl, och därför ska utvisas, hävdar att de blivit misshandlade av personal från Kriminalvården på väg till flygplatsen. Utvisningarna har i sista stund avbrutits.

I berättelserna finns beskrivningar om slag, sparkar och stryptag. Mahdi, som Ekot träffat på förvaret i Kållered, hävdade bland annat att transportpersonal ska ha bundit fast hans ben och slagit honom på testiklarna. Detta medan han var handbojad bakom ryggen, påstår Mahdi.

– Då kommer en och slår mig med knytnäven på ena testikeln. Två eller tre gånger slår han. Då fick jag mycket värk på min testikel, berättar Mahdi.

Flera av de här fallen har polisanmälts, vissa har redan lagts ned med motiveringen att de som anmält övervåldet tillfogat sig skadorna själva. Även i Mahdis fall så säger polisen det.

Kriminalvårdens personal hävdar i rapporter från händelserna att afghanerna som skulle utvisas har varit våldsamma och gjort motstånd samt att de misshandlat sig själva. Och i några fall finns påståenden om att de själva slagit huvudet på transportbilens ruta för att skada sig så att de ska slippa bli utvisade.

Advokat Emma Persson, ordförande på Flyktinggruppernas riksråd är på det klara med att ord står mot ord. Men tycker ändå att uppgifterna är allvarliga, därför ska de ha ett möte med Kriminalvården i början av november om dessa händelserna.

– Det är väldigt allvarligt. Det har inte bara varit ett fall eller två fall, utan flera fall. Det är därför som vi också ville göra en sammanställning, säger Emma Persson.

Men hur ska man slå fast vad som verkligen har hänt och vad som verkligen är sant här?

– Där hoppas jag ju att Gränspolisen och Transportenheten kan utreda vad som har hänt närmare.

Gränspolisens chef Patrik Engström säger att han den senaste tiden sett en ökning av antalet utvisningar som avbryts i sista stund, och han har uppmärksammats av FARR om deras kartläggning och han tycker den är viktig.

Huruvida det handlar om övervåld från transportpersonalen eller självskadebeteende från de berördas sida kan han inte bedöma, då det rör sig om Kriminalvårdens personal och inte personal från Gränspolisen som varit med.

Ekot läser upp några av berättelserna i sammanställningen från FARR, när vi träffar Patrik Engström.

– Generellt kan man väl säga: att sparka någon skulle förmodligen inte betraktas som försvarlig våldsanvändning. Men det här är dynamiska situationer. Och det som av en person kan uppfattas som en spark kan ha varit något helt annat. Det är därför som det är jättesvårt att för mig - som inte var på plats, eller för dig, som inte heller var på plats - med utgångspunkt ifrån ena sidans skriftliga beskrivning ta ställning till vad som har hänt, säger Gränspolisens chef Patrik Engström.

Patrik Engström tycker att samtliga fall ska polisanmälas och utredas så noggrant det går. Att så många fall dykt upp nu tror han beror på att det är fler som utvisas nu via reguljärt flyg, och att personerna som ska utvisas på olika sätt då försöker stoppa utvisningen genom att göra motstånd och vägra gå ombord.

– Det innebär i sin tur att den personal som verkställer utvisningen i större utsträckning kommer att använda laga befogenhetstvång, säger Patrik Engström.