Kartläggning: Laxen riskerar att slås ut helt

1:09 min

Flera forskare och fiskare oroas nu över laxens framtid, efter de senaste årens omfattande laxdöd i vattendrag runt Östersjön.

Det är P1-programmet Kaliber som kartlagt laxsituationen i landet just nu och uppgifterna visar att tillståndet är fortsatt allvarligt.

Sportfiskaren Andreas Möller från Göteborg är en av dem som är orolig över vad han har sett. 

– När man ser döda fiskar som flyter längs vattendragen blir man orolig, när man inte vet vad det beror på. I vissa fall dör hundratals. Att något är galet är tydligt, säger Andreas Möller.

För femte året i rad har flera älvar och åar som rinner ut i Östersjön drabbats av sjukdomsutbrott i laxbeståndet. Sjukdomarna leder till svampangrepp hos fiskarna och även att fiskarna dör. För att få en bild av hur situationen ser ut just nu har Kaliber talat med företrädare för 20 av 28 Östersjö-laxälvar och åar, det handlar till exempel om fisketillsyningsmän som fått beskriva tillståndet i deras område.

I 17 av älvarna och åarna uppskattas antalet fiskar totalt sett ha minskat. När det gäller sjukdomsutbrott har man i tio älvar sett svampangripna och döda fiskar, men anser att omfattningen är svår att bedöma.

De tre älvarna Ume- och Vindelälven, Ljungan och Byskeälven uppges vara särskilt hårt drabbade av svampangrepp.

– Vi har i Umeälven haft problem på stigande fisk i fem år nu. Vi har fått svampangrepp på fisken, framför allt på lax, säger Åke Forssén, som ansvarar för Vattenfalls kompensationsodling av lax vid Umeälven.

Kartläggningen är inte entydig – i sju av älvarna uppges antalet sjuka fiskar ha minskat, men en förklaring till det kan alltså vara att man bedömer att antalet fiskar totalt sett minskat.

Att laxbeståndet minskar kan vara en effekt av de höga vattentemperaturerna i somras, men forskarna befarar också att de senaste årens kraftiga sjukdomsutbrott helt enkelt slagit ut fisken.

Flera forskare som Kaliber talat med är oroliga över situationen.   

– Vi är bekymrade över laxens hälsa och våra svenska laxstammars fortlevnad. Det är en naturresurs som riskerar att krascha helt enkelt, säger Charlotte Axén, statsveterinär vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Varför laxarna har drabbats av sjukdomsutbrotten är oklart. Tillsammans med Göteborgs universitet har SVA nu börjat undersöka effekter av olika miljögifter.

Tidigare forskning visar att lax och andra djur i Östersjön lider brist på det viktiga vitaminet B1, tiamin. Bristen kan leda till bland annat nedsatt immunförsvar och gör fisken mottaglig för svamp och olika virusangrepp. Och när laxen ska gå upp i det söta vattnet i älvarna från det salthaltiga bräckta Östersjövattnen utsätts den för stor påfrestning.

– Då är huden en jätteviktig barriär, den låser liksom vattenflödet. Men om de får skador i huden om de får omfattande skador, till exempel en svampinfektion så försvinner hela den här barriären. De får i sig för mycket vatten, kroppen blir utspädd och man dör i en vattenförgiftning, fortsätter Charlotte Axén.

Fisken drunknar?

– Fisken drunknar i sig själv, ja.