Brist på logopedtjänster: "Vi räcker inte till"

1:15 min

Det är brist på logopedtjänster i länet, det berätta Afasiföreningen i Västerbotten. Susanne Ågren, logoped och sekreterare i föreningen, önskar nu att det även fanns logopeder i kommuner och primärvård.

Socialstyrelsen kom med nya riktlinjer i våras där de vill se 107 nya logopedtjänster i landet och i dagsläget finns det för få tjänster i Västerbotten, berättar Susanne Ågren.

– Vi har svårt att räcka till, säger hon.

Varje år får 8 000-10 000 afasi i Sverige. Nu hoppas Susanne att det ska bli fler logopedtjänster i länet, så de kan hjälpa fler.

– Vi vet i forskning att vi behöver ta hand om närstående som också drabbas, säger hon.