Största Natoövningen på årtionden - men inga protester

1:43 min

En av Natos största övningar på årtionden, Trident Juncture, pågår just nu i Nordnorge, men också över svenskt luftrum, utan protester.

Flygflottiljen F 21 i Luleå är bas för 18 amerikanska F16-plan som deltar i övningen, men till skillnad mot tidigare har nästan inga protester från Natomotståndare märkts av.

– Väldigt lite, nästan ingenting faktiskt. Vi har kanske sett några i medieflödet som haft synpunkter, men generellt sett väldigt lite opposition mot att vi ska öva tillsammans med Nato, säger Claez Isoz, chef för Norrbottens flygflottilj F 21.

Att det säkerhetspolitiska läget förändrats i Europa kan eventuellt vara en förklaring till det.

– Och jag vet inte om de senaste årens debatt om de frågeställningarna fått allmänheten att tänka i andra banor, säger Claes Isoz.

Drygt 50 000 personer från 31 länder varav 2 200 personer från Sverige deltar i Natoövningen, som inleddes i torsdags och som ska pågå till den 7 november.

Amerikanska F 16 plan som lyfter i övningen kommer att höras nästan dagligen på F21 i Luleå de närmaste veckorna.

En av piloterna är Michael Richard. Han berättar att inga verkliga stridsmedel används under luftstridsövningarna över norra Norge och Sverige, varken lösa skott eller övningsrobotar av olika slag.

– De vapen som avlossas under luftstriderna är bara simulerade. Det påminner om tv- och dataspel, men det går väldigt fort, säger Michael Richard.