"Ingen främmande ubåt"

1:35 min

Försvarsmakten tillbakavisar nu att det var en främmande ubåt som flera personer såg i vattnet vid Lidingö, utanför Stockholm, i somras. Men vad som syntes i vattnet vill man inte berätta, men det var inget främmande. Till TT säger Försvaret att det inte ens var fråga om en ubåt.

– Den här typen av verksamhet omfattas ju av sekretess och det gör ju också att vi så att vi ogärna pratar om vilka slutsatser vi har kommit fram till. Men vi känner oss lugna och trygga med de åtgärder vi har vidtagit och vi känner oss väldigt lugna och trygga med de slutsatser vi har dragit av det här, säger Försvarsmaktens presschef Jesper Tengroth i Studio Ett.

Försvarsmaktens Jesper Tengroth har sett de bilder och den film som togs vid tillfället, då barn och ungdomar deltog i ett seglarläger utanför Bosön på Lidingö.

Försvarets experter har också tagit del av materialet, och man har enligt Tengroth efter en noggrann analys dragit en slutsats, som inte kan avslöjas av sekretesskäl.

Han bekräftar också att försvaret inte hade någon planerad verksamhet i området den aktuella dagen.

Flera försvarspolitiker krävde idag att Försvarsmakten ska informera Riksdagens Försvarsutskott om den misstänkta u-båten vid Lidingö i somras. Bland dem Försvarsutskottets vice ordförande moderaten Betarice Ask.

– Det är viktigt att försvarsmakten nu kommer till försvarsutskottet och ger oss den redovisning av hur man har utrett de här observationerna och vad man har kommit fram till, och vilka åtgärder man har vidtagit förstås.

I en skriftlig kommentar säger försvarsminister Peter Hultqvist att han är informerad i ärendet, och att försvarsmakten har vidtagit åtgärder.