Flera länder varslar: Kan hoppa av FN:s migrationsavtal

2:26 min

Om drygt en månad ska världens ledare samlas i Marocko för att underteckna FN:s första globala avtal kring migration i världen.

Syftet med avtalet är att skapa vägar så att människors förflyttningar blir säkra och lagliga, men några av FN:s medlemsländer har redan hoppat av och andra varslar om att de också är tveksamma till avtalet.

Polen, Tjeckien och Österrike har signalerat att de kanske hoppar av FN:s första ramavtal kring migration. USA och Ungern hoppade av formellt redan på ett tidigt stadium och underkände hela utgångspunkten att migration kan ses som något positivt. Danmark har mullrat lite men verkar vara kvar.

Det är varje förhandlares mardröm att det hinner gå lång tid mellan en slutförhandling och innan namnteckningarna sitter på pappret. Redan i mitten av juli var FN:s första ramavtal kring migration slutförhandlat.

Historiskt, en milstolpe, banbrytande - starka ord användes för att beskriva att världssamfundet för första gången samlat olika aspekter av migration i en och samma överenskommelse.

Dess innehåll är inte bindande utan frivilligt och utgörs av en lista med 23 olika mål för framtiden. Alltifrån att stärka gränskontroller och motarbeta människosmuggling till att förbättra flyktingars och migranters rättsliga ställning och skydd mot misshandel, exploatering och att hamna i låsta förvar utan tidsgränser. Kan en person som vistats länge illegalt i ett land någonsin få en laglig status och i så fall hur kan det gå till är exempel på frågor som förhandlarna brottats med.

Men från att texten var klar till att stats- och regeringschefer ska skriva under den 10 december har alltså flera länder hunnit bli tveksamma.

Polens inrikesminister Brudzinski twittrade för två veckor sedan att han tänker mana den polske premiärminister att inte skriva under med argumentet att avtalet går emot de polska medborgarnas säkerhet och landets kontroll över migrantflödena.

Migrationsöverenskommelsen ger utrymme för olika medlemsländers egna tolkningar och prioriteringar. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har sedan i somras skapat ett internt nätverk mellan olika FN-organ kring migration för att driva på att avtalet genomförs i olika länder. Han väljer att peka på att världens 260 miljoner migranter bidrar med tio procent av världens produktion.