Dags att byta till vintertid

Natten till söndag vrider vi tillbaka klockan en timme och går in i vintertid – men frågan om tidsomställning har hamnat under debatt och den kan komma att avskaffas.

Enligt Karin Boman-Röding, presskommunikatör hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, kommer ett eventuellt beslut dröja till tidigast 2021.

I september la EU-kommissionen fram ett förslag om att man redan 2019 skulle avskaffa tidsomställningen som två gånger varje år tvingat medborgarna att byta tid. Men den tidsplanen visade sig vara för optimistisk. Skulle det bli ett beslut i frågan nu i december, kan det genomföras tidigast år 2021.

I Sverige har Statskontoret fått regeringens uppdrag att utreda vad det skulle innebära om man avskaffade tidsomställningen. I december ska deras rapport vara klar - alltså inför ett beslut baserat på EU-kommissionens förslag. Men enligt Karin Boman-Röding, presskommunikatör hos infrastrukturminister Thomas Eneroth kan det behövas längre tid för att medlemsstaterna ska få utrymme att diskutera frågans för- och nackdelar.

Efter beslut om att avskaffa tidsomställningen kan varje medlemsland välja om man vill ha ständig sommartid eller stanna i vintertiden, som också kallas normaltid. 

Det kan leda till att att länder som idag är i samma tidszon hamnar i olika tidszoner framöver. Det har kritiserats för att riskera att störa handeln och andra tidsberoende företeelser i EU.