WHO: Så påverkas barns hälsa av dålig luft

0:41 min

Idag släpps en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, om hur luftföroreningar påverkar barns hälsa.

Rapporten handlar om hur mycket barn i världen utsätts för luftföroreningar och vad det orsakar i form av sjukdomar och dödsfall.

Den konstaterar bland annat att så mycket som 93 procent av världens alla barn under 18 år utsätts för nivåer som ligger över WHO:s riktlinjer för god luftkvalitet. Det här gäller små partiklar mindre än 2,5 mikrometer och är en sorts partiklar som har en tydlig koppling till hälsan.

Under tisdag och onsdag ska det också hållas en konferens i Genève om barn och luftföroreningar.