Ny rapport: Nyköpingsmodellen ledde inte till minskad segregation

2:00 min

Det fria skolvalet gör att kommunerna har svårt att påverka segregationen i skolorna, säger Erik Carlgren, kommundirektör i Nyköping.

En ny rapport visar att Nyköpingsmodellen, med bara en stor högstadieskola, inte har lett till mindre segregation. Anledningen är att många svenskfödda istället har valt friskolor.

Per Kornhall, oberoende skolexpert och medlem i Kungliga Vetenskapsakademiens skolkommitté är en av rapportförfattarna:

– Skolvalet på högstadienivå är en väldigt stark kraft för segregation. Vi kan visa att Nyköping idag är minst lika segregerat som det var innan man gjorde den här insatsen.

Rapporten presenterades på DN debatt i fredags. 

– Vi kan inte i ett sådant här försök komma åt det som handlar om de som väljer fristående skolor, de kommer ju aldrig att finnas i vår kommunala skola, säger Erik Carlgren, kommundirektör i Nyköping.