Odemokratisk strid i Uppsala

En ny politisk strid har blossat upp i Uppsala. De borgerliga partierna anklagar den rödgröna majoriteten för att vara odemokratisk.

Orsaken är att de borgerliga krävt att det ska vara fullmäktige som beslutar om nya direktiv till den trafikplan som ska bestämma hur trafiken ska gå i stan.

Men majoriteten, som tolkar lagen annorlunda än oppositionen, menar att de borgerliga inte har rätt att kräva det, trots att en tredjedel av fullmäktigeledamöterna skrivit under på kravet.