Hög medelålder i officerskåren oroar

1:58 min

Till år 2025 går var fjärde officer i pension. Det oroar officersförbundet. Och medelåldern är särskilt hög på Gotlands återuppståndna regemente P18.

– Det hjälper inte att riksdag och regering öser pengar på försvarsmakten på olika materielprojekt, för har man inga människor som kan ta hand om materielen då blir det väldigt dyrt skrotupplag som får stå i försvarsmakten, säger Carl-Johan Boberg, 1:e vice ordförande i officersförbundet.

Nyligen återuppståndna P18 har särskilt hög snittålder för att de dels återrekryterat bland de som lämnade ön eller försvaret när regementet en gång las ned. De har också börjat med att bygga upp regementsstaben, och det  bidrar till en hög snittålder.

– Normalt är det arbeten man har lite senare i karriären. Det vi ännu inte har tagit över är 18:e stridsgruppen och vaktplutonen där de lite yngre finns, säger överste Mattias Ardin, regementschef P18.

Till år 2020 räknar han med att vara igång med värnpliktsutbildning på Gotland. Och det är bland de värnpliktiga som framtidens officerare rekryteras - men de som rycker in 2020 är inte färdigutbildade officerare förrän år 2023.