Amazons etablering: Elnätet klarar inte fler stora företag

1:58 min

Brister i strömförsörjningen kan leda till att företag väljer att inte etablera sig i Mälardalen.

Efter att det energikrävande IT-jätten Amazon Web Services etablerat sig i Mälardalen har det upptäckts brister i strömförsörjningen.

– I värsta fall väljer företagen att etablera sig utomlands istället, säger Kjell Andersson, elnätschef på Eskisltuna Strängnäs energi och miljö.

Idag finns en kö med företag som vill etablera sig i Eskilstunaområdet, men som får vänta eftersom det inte finns tillräckligt med energikapacitet.

Mälarenergi AB i Västerås och myndigheten Svenska kraftnät bekräftar bilden att det just nu råder brister i kapaciteten när det gäller elförsörjningen Mälardalen.

Näringslivschefen i Västerås säger att man i nuläget inte skulle kunna säga ja om ytterligare ett stort IT-bolag, liknande Amazon web services, skulle vilja etablera sig i kommunen.