Giftiga ämnen på många museer enligt expert

1:55 min

Byggnadsmaterial från 60- och 70- talen kan skapa problem med inomhusmiljön på svenska museer än i dag.

Kulturnytt har tidigare rapporterat om att hälsofarliga ämnen hittats på Malmöhus slott, vilket har fått Malmö museer att stänga många av de historiska byggnaderna. Enligt byggnadsantikvarien Göran Gudmundsson som skrivit flera böcker om byggnadsvård finns problemen på fler håll.

– Jag tror att det här är en tickande bomb inom museivärlden, för att nästan alla museibyggnader är ju underhållna och reparerade med samma material som vilket hus som helst. Så även museibyggnader håller på att bli för täta och få angrepp av mögel och alla möjliga saker, säger han.

 Göran Gudmundsson har arbetat som byggnadsantikvarie i flera decennier och säger att de material som användes vid renoveringar i Sverige under 60- och 70-talen har påverkat inomhusmiljön på många museer genom åren och fortfarande gör det. Men han är optimistiskt inställd till det som byggs i Sverige nu.

– Nu är det tillbaka att man tänker att hus som ska vara kvar måste byggas på ett bättre sätt, med bra material så att man slipper använda gifter för att få dem att fungera. Det är nog på gång ett paradigmskifte, det tror jag.