Umeå

Gun-Britt Sandgren: "Det behövs fler logopeder"

2:18 min

Gun-Britt Sandgrens man drabbades av afasi och nu efterlyser hon fler logopeder så Afasipatienter får den hjälp de behöver.

Det råder brist på logopedtjänster i länet, vilket Gun-Britt Sandgrens man fått känna av.

– Jag hade ju hoppats att han skulle få nån intensiv talträning när han drabbades av afasi, men jag förstår ju att när det inte finns några logopeder att det är ju omöjligt, säger hon.

Jag tror att han hade blivit styrkt om han hade fått intensiv talträning.

Varje år får närmare tio tusen personer afasi i Sverige. Vissa tappar talförmågan helt. Vanligast är att man drabbas av afasi efter en stroke.