Tema: Döden

Väntetiden ökar mellan dödsfall och begravning

1:24 min

Tiden mellan dödsfall och begravning ökar igen och är nu längre än innan lagändringen som skulle få oss att begrava snabbare.

För sex år sedan ändrades lagstiftningen så man får vänta högst en månad istället för två som tidigare innan man begraver. Åren efter sjönk väntetiden med några dagar men har nu gått upp igen.

Genomsnittstiden mellan dödsfall och begravning är nu 21,7 dagar (i Västernorrland 21,1 dagar) och det är längre än innan lagändringen och längst i Europa.

Nästan alla begravs på en fredag

 – Tanken var ju att det skulle bli kortare men så blev det inte, säger Ulf Lernéus som är förbundsdirektör på Sveriges begravningsbyråers förbund.

En orsak till att många väntar länge är att nästan alla vill ha begravningen på en fredag.

– Många bor på olika håll och då är det praktiskt att ha begravningen i anslutning till helgen. Det här kanske helt enkelt är den tid som vi behöver för att kunna ha en begravning.

Etiskt bättre ju snabbare man begraver

Men för de som jobbar inom begravningsbranschen är det samtidigt viktigt att begravningen inte dröjer för länge.

– Det är etiskt bättre ju snabbare det blir. Det handlar både om hur kroppen förändras och om respekt för kroppen och den avlidne, säger Staffan Andersson från Hernö begravningsbyrå i Härnösand.

Och även om genomsnittstiden till begravning inte har minskat så har ändå maxtiden genom lagändringen gått ner från två månader till en månad.