Samhälle

Allt vanligare med konflikter kring begravningar

1:48 min

Den här helgen hedras avlidna med ljuständning på kyrkogårdarna.
Men när folk går bort kan det också uppstå kontroverser. Den vanligaste stridsfrågan är var, på vilken ort, någon ska begravas.

Det är bra att skriva ner sin vilja, säger domprosten.

I de allra flesta fall kommer de anhöriga överens om allt innan begravningen. Men ibland uppstår konflikter och de tycks öka.

– Om ett barn till skilda föräldrar dör så kan det vara svårt att bestämma var barnet ska begravas. På mammas hemort – eller pappas.

Överhuvudtaget ökar konflikterna kring begravningar i Sverige även om det sker oftare i storstäderna och utvecklingen går långsammare i norra Sverige, säger Kent Nordin som är domprost i Härnösand. 

Konflikterna handlar ofta om var man ska begrava den avlidne.

Konflikterna handlar ofta om var man ska begrava den avlidne, men också om det ska vara kyrkbegravning eller borgerlig begravning eller ingen begravning alls. Det kan också blir strid om det ska vara en jordbegravning eller kremering. Ofta har konflikten med att göra att ett par har separerat eller skilt sig.

Det kan handla om föräldrar som är gamla och har gått skilda vägar för länge sedan: Ska pappa begravas tillsammans med mamma ändå?

Det finns inget rätt och fel utan man måste försöka fundera över hur den avlidne skulle vilja ha det.

– Det finns inget rätt och fel, säger Kent Nordin utan man måste försöka fundera över hur den avlidne skulle vilja ha det. Det händer att man begravs tillsammans med sin exmake eller -maka om man var goda vänner efter skilsmässan och vill göra det enkelt för barnen med bara en grav att besöka, säger han. 

Om de anhöriga inte kan komma överens så är det Svenska kyrkan som begravningshuvudman som medlar, och antalet medlingar har ökat säger Kent Nordin.  Vid medlingen lyssnar man på alla viljor och försöker komma på hur den avlidne skulle vilja ha det och fattar ett beslut. Om den som avlidit själv har skrivit ner sin vilja och det är bevittnat så är det mycket lättare och då är det det som gäller.

Om konflikten inte går att lösa så blir det till slut Länsstyrelsen som fattar beslut.

Om konflikten inte går att lösa så blir det till slut länsstyrelsen som fattar beslut. Men till Länsstyrelsen i Västernorrland är det ännu så länge väldigt få fall som hamnar.

– Under 2018 har vi haft två sådana ärenden och under 2017 hade vi ett ärende. Dessa ärenden har handlat om tvist kring kremering eller jordfästning, gravöppning samt vem som är gravrättsinnehavare, säger Johanna Sollerman som är länsjurist.