WHO: Barn dör av dålig luft

1:34 min

93 procent av världens alla barn under 18 år lever i miljöer med för höga luftföroreningsnivåer, enligt en ny rapport från världshälsoorganisationen WHO.

– Det är oerhört alarmerande siffror, att barn dör till följd av luftföroreningar i världen, säger Erik Melén, docent och barnläkare på karolinska institutet i Stockholm, som ser allvarligt på siffrorna.

Rapporten handlar om luftföroreningar och hur barn påverkas negativt. Det är framför allt de små partiklarna, som är mindre än 2,5 mikrometer stora och som finns både inomhus och utomhus.

Partiklarna kan tränga djupt ner i barns lungor och ge en rad sjukdomar såsom astma, lunginflammationer och även cancer. Enligt rapporten kunde man år 2016,  koppla 1 av 8 dödsfall av barn under 18 år runt om i världen,  till luftföroreningar.

– I Sverige har vi en mycket mer gynnsam situation med under 10 procent av barn som utsätts för farliga nivåer av luftföroreningar, men även i Sverige ser vi negativa hälsoeffekter, säger Erik Melén och fortsätter.

– Man ska komma ihåg att dödsfallen och de allvarliga komplikationerna ses framförallt i låg- och medelinkomstländer.

Förorenad luft finns i alla delar av världen, men problemet är störst i fattiga länder i Mellanöstern, sydöstra Asien och Afrika. Där finns det höga luftföroreningshalter, kopplat till bland annat trafik, industriutsläpp men också inomhusmiljö, där vedeldning förekommer.

– Att en sådan stor del av barn runt om i världen utsätts för de här luftföroreningarna är faktiskt väldigt allvarligt med tanke på hela livet som ligger framför de här barnen, säger Erik Melén.