Amazons anläggning drar mer el än hela Västerås

2:23 min

It-jätten Amazon web services etablering av energikrävande serverhallar i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm påverkar strömförsörjningen i hela Mälardalen.

Och kan sätta stopp för nya företag som vill etablera sig i regionen de närmsta åren.

– Amazon tillika med Northvolt, en annan stor etablering i Västerås som blev klar 2017, tar stor del av den elkapacitet som vi har i regionen. I dagsläget skulle vi inte klara ett nytt Amazon, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör i Västerås.

För att öka energikapaciteten behöver kraftnätet byggas ut. Det stora problemet är brist i överföringskapacitet av energi från norra Sverige till Mälardalen. 

– Kapacitetsbristen är många gånger ett tillväxthinder, säger Eva Lilja.