Dataspel ska hjälpa personer med autism att få arbete

1:34 min

Ett dataspel, som ska kunna hjälpa personer som har svårt att få jobb för att de har funktionsvariationer i autismspektrat, håller på att utvecklas av studenter vid Uppsala universitet.

Tanken är att spelet ska få arbetsgivare och chefer att förstå bättre och att personer i autismspektrat ska känna igen sig, och få hjälp att förklara hur de har det.

– Det är viktigt för samhället att ta tillvara de här människorna bättre än idag, säger Lina Emilsson, handledare i produktutveckling vid institutionen för teknikvetenskaper, som håller kursen på Campus Gotland.