Storstäder otrygga för unga tjejer

1:39 min

Våld och trakasserier är vardag för flickor och unga kvinnor som lever i städer, visar ny rapport.

Rapporten från barnrättsorganisationen Plan International Sverige är baserad på svar från fokusgrupper och en digital undersökning där tusentals flickor och unga kvinnor har berättat om dagliga sexuella ofredanden i städerna Lima, Madrid, Kampala, Dehli och Sydney.

– Jag känner mig säker i stan ibland, men det är inte tillräckligt, säger en av tjejerna som besvarat Plan Internationals undersökning. 

– Jag är rädd för att gå hem ensam på natten, för jag vet inte vad som kan hända, säger en annan.

Det finns inte någon skillnad mellan utvecklingsländer och industriländer. Men gemensamt för de undersökta städerna är att alla upplevs som otrygga av de unga kvinnorna. Av dem som svarade på undersökningen stod tjejer i åldrarna 16 till 20 år för flest negativa kommentarer om storstäderna.

– Det här är helt oacceptabelt, det är så oerhört upprörande. Tittar man på den stora globala utvecklingen så är flickor och unga kvinnor oerhört viktiga för att skapa stabila samhällen, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Enligt rapporten upplever unga kvinnor som växer upp i städer höga nivåer av sexuella trakasserier, hot, glåpord och överfall hör till vardagen. På frågan om var tjejerna känner sig mest otrygga, svarade över hälften att det var värst ute på gatorna.

Och för att ändra på dessa beteenden finns det flera lösningar menar hon.

– Det handlar om att jobba med flickor och män, det handlar dels om att titta på hur man kan göra en säker stadsplanering där man tar hänsyn till flickors behov. För vi menar att en trygg stad för en flicka är en trygg stad för alla.

UPPDATERAD: Ekot har tagit bort ett citat ur artikeln som kunde tolkas på ett sätt som inte hade stöd i undersökningen.