SSU utesluter ledamöter – måste dela förbundet värderingar

1:54 min

Efter skandalerna kring SSU i Skåne inför nu socialdemokratiska ungdomsförbundet ett åtgärdspaket. Nu ska alla SSU-ledare skriva under ett kontrakt att man delar förbundets värderingar. Dessutom utesluts två medlemmar.

SSU:s förbundsstyrelse har idag beslutat om åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom SSU-Skåne.

Två ledamöter kommer att få lämna förbundet – den ene för att ha uttalat sig antisemitiskt och den andra för att hon haft praktik på Utrikesdepartementet i Egypten, något som Kvällsposten har rapporterat om.

– Från och med måndag så kommer vi att införa en kandidatförsäkran i SSU där alla ledare inom SSU kommer att behöva skriva under, och om man inte kan leva upp till den eller bryter den måste man lämna sitt uppdrag som ledare inom SSU, säger Philip Botström, förbundsordförande i SSU.

Ledningen i SSU-Skåne, som har fått kritik om falangstrider och att medlemmar känt sig hotade, får nu tre veckor på sig att komma fram med en handlingsplan.

– Om de inte gör det kommer SSU-förbundet dra in hela sin finansiering till SSU-Skåne vilket betyder att de inte kommer kunna bedriva sin verksamhet, säger Philip Botström.