Västerås nya majoritet: 90-åringar ska få plats på servicehus

0:49 min

De som är 90 år och äldre ska ha rätt att flytta in på servicehus, liksom de som har hemsjukvård/hemtjänst 60 timmar per månad eller mer. Nu ses nämligen riktlinjerna över i Västerås.

Dessutom ska alla avslagna ansökningar om plats på servicehus behandlas av äldrenämndens arbetsutskott för slutgiltigt ställningstagande innan de nya riktlinjerna är på plats.

Det meddelar Västerås nya majoritet, som består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Genom detta vill man minska den otrygghet och ensamhet som många äldre upplever, samtidigt som man menar att det innebär en ökad frihet för de med hemvård i Västerås.