Detaljplan klar för Stärnö Sjöstad om ett år

Hundratals bostäder planeras på Sternö i Karlshamn men först måste marken saneras från föroreningar.

Hur mycket saneringen kommer att kosta vet man inte däremot att det finns föroreningar och staten kommer att få stå för en del av saneringskostnaderna, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

– Det är näringslivet och Netport som efterfrågar havsnära bostäder för att locka personal som idag bor i storstadsområdena, säger han.

När marken är sanerad och detaljplanen klar ska kommunen sälja till privata fastighetsbolag som ska bygga. Det kan bli både hyresrätter och bostadsrätter.

För några år sen fanns tankar om en marina med ett stort antal båtplatser men de planerna är nu övergivna då behovet inte är lika stort efter båtplatser som efter bostäder.

Redan 2001 började Karlshamns kommun planera för bostäder och i slutet av 2019 ska en ny detaljplan vara klar.

Stärnö Sjöstad kan byggas utan att det närliggande Karlshamnsverket eller oljehamnen utgör en risk för de boende. Det visar den riskbedömning som gjorts när nu en ny detaljplan för området ska tas fram.

Även om det skulle ske en olycka vid Karlshamnsverket eller oljehamnen så ligger de planerade bostäderna så långt ifrån att det är acceptabelt, enligt bedömningen.