Poddsamling - Den skadliga stressfällan

Symptomen på stress ökar, och kryper ner i åldrarna. Vad gör samhället för att lösa detta? Lyssna på Vetenskapsradions temaavsnitt om vår tids skadliga stress.

Kampen mot den skadliga stressen
Arbetspressen på svenska jobb har ökat, samtidigt har stressymptom som påverkar återhämtningen också stigit. Varför har det blivit så? 

 

Svenska jobb - en stressfälla?
Jobba hundra procent och samtidigt ha huvudansvaret för familjen? I dag sker en ökning av sjukskrivningar bland unga kvinnor.
En ökad arbetspress har drivit upp stressen på våra arbetsplatser. Samtidigt har vårt eget inflytande över arbetsuppgifterna minskat, vilket förstärker stressen. 

 

Stressen som pressar dagens unga
Symptomen på stress tycks krypa ner i åldrarna och öka för både tjejer och killar i Sverige. Samtidigt mobiliserar samhället för att lösa problemet – men sätter man in rätt insatser? 

 

Kampen mot den skadliga stressen: Politikens lösningar
Hur undviker vi fler sjukskrivningar för utmattning? Politiker möts i Vetenskapsradions Veckomagasin för att samtala.