Inget beslut om avgift för hälsoaktiviteter

Det blev inget beslut i andstingsstyrelsen om en avgift för att delta i landstingets hälsofrämjandet aktiviteter.

Som P4 Västmanland berättat tidigare fanns ett förslag om att införa en avgift på 100 kronor för dem som deltar i Folkhälsoenhetens viktminsknings-, tobaksavvänjnings- eller stresshanteringsverksamhet.

Men när landstingsstyrelsen i går behandlade förslaget beslutade man att frågan ska utredas mer, innan en eventuell avgift införs.

Bakgrunden till förslaget om en avgift är att man idag kan få liknande hjälp även via familjeläkare eller Folktandvården, och att taxorna då varierar - därför ville man införa en enhetlig taxa inom hela Landstinget Västmanland.