”Endast handfull fall av nödslakt”

1:25 min

Sommarens torka och foderbrist ledde till att många bönder larmade om eventuell nödslakt av djur. Men Svenska köttföretagen kan nu konstatera att det inte blev mer än en handfull fall av nödslakt.

Den rekordtorra sommaren drabbade jordbrukare och köttproducenter. Många bönder befarade nödslakt. Men i de allra flesta fall har branschen lyckats undvika det.

– Nödslakt har varit i väldigt få fall. Slakterierna har haft en dialog med lantbrukarna om att lösa de fall där man av olika skäl har tvingats slakta ut i förtid. Det har varit en god planeringen från bägge parter. Dessutom kan man säga att fodertillgången, de alternativ som vuxit fram, har lett till att djuren har kunnat ställas in på ett bättre sätt, säger Hans Agné vd för branschorganisationen Svenska köttföretagen.

Han säger att situationen i somras landade i en handfull fall av nödslakt.

Branschorganisationen Svenska köttföretagen ser också att kötiden för att kunna slakta djur har halverats under hösten. Från sex till tre månader.

Den främsta anledningen är att många bönder har hittat nya – men dyrare – foderlösningar, samt att det efter den torra sommaren kom regn, vilket underlättade situationen.