Kritik riktas mot det nya härbärget i Nyköping

Härbärget i Nyköping ser ut att kunna öppnas om några veckor. Men Kenneth Markström från Kris, Kriminellas revansch i samhället, menar att två härbärgeplatser och fem lågtröskelboenden, som det nya härbärget kommer att ha, är alldeles för lite. Men Lars Ask enhetschef på socialkontoret i Nyköping menar att budgeten inte räcker till fler platser.