Antalet vägkameror fördubblas

Dubbelt så många vägar ska kameraövervakas och idag blev det klart var de ska placeras. De nya kamerorna kan överföra digitala bilder direkt till polisens centrala övervakningsenhet som startar i Kiruna i januari 2007.

De 700 nya trafiksäkerhetskamerorna som polisen och Vägverket beslutat om ska placeras ut på 102 Särskilt olycksdrabbadevägsträckor runt om i landet.

Till skillnad från i dag kommer varje kameraskåp också att innehålla en kamera.