Egen utbildning för Aspbergers

Till hösten startar en helt ny utbildning för ungdomar med Aspbergers syndrom i länet. Det är Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping som tar initivativet till en ett-årig kurs. Det är ungdomar som ofta klassats som bråkiga och besvärliga i den vanliga skolan och därför inte fått någon gymnasiekompetens. Men den kompetensen, och även mycket social kompetens får ungdomarna på kursen som Södra Vätterbygden startar i höst.
Ungdomar som drabbas av sjukdomen Aspbergers syndrom får ofta svårt att tolka omgiviningens signaler, de blir beroende av rutiner och har svårt att klara förändringar. Det är en form av autism som drabbar ungefär en på tusen, och tills för bara några år sedan var det många som gick genom hela skolan utan att få nån diganos. I stället blev de klassade som problembarn. Det är tungt och resurskrävande att jobba med de här ungdomarna, det vet Johan Nordangård på Södra Vätterbygdens folkhögskola efter att i sommar haft en prova på-kurs för de fem elever som i höst ska börja på den ettåriga linjen där målet är gymnasiekompetens. Många med Asbergers syndrom blir beroende av sina föräldrar. Därför ska eleverna bo i ett särskilt elevhem å lära sig att tvätta städa å laga mat med hjälp av en assistent.