"Sexualbrottslingar kan sakna empati"

2:20 min

En anledning till att allt yngre barn utsätts för sexualbrott via internet är att fler unga rör sig där nu, enligt polisutredare.

Ju fler barn som använder internet, ju fler riskerar att utsättas för IT-relaterade sexualbrott, menar Ewa Thored som arbetar som utredare vid polisen region mitt.

– Det har blivit så att de yngre barnen är mer på nätet. Och att det kanske är därför som man upplever att barnen är yngre, för att de är yngre när de är ute på nätet, säger Ewa Thored.
 
Varje dag ser hon bilder och filmer av barn som utsätts för sexualbrott.
Hur många barn det handlar om totala vet man inte, mörkertalet är stort. Det man vet är att omkring 200 personer döms i Sverige varje år och att omkring tio procent av de döms för nya sexbrott inom tio år.

Det är svårt för polisen att hitta de här personerna, Ewa Thored och hennes kollegor letar bevis och försöker lokalisera offer och förövare via bilderna och det har just inletts ett arbete för att se över hur tidigare dömda kan  fortsätta övervakas.

Enligt en rapport från polisorganisationen Interpol är offren yngre i dag än tidigare. Mellan fyra och fem procent av de barn som utsätts för sexuella övergrepp spädbarn. Över hälften förpubertala, ofta under 13 år och en fjärdedel av offren har nått puberteten.

Pedofili är en troligen medfödd läggning, enligt Niklas Långström, forskare vid Karolinska institutet. Han menar att det handlar om att lära sig hantera sin sexualitet så att den inte skadar andra. Men i många fall handlar det om brist på empati, säger han.

– Vissa personer som begår den här typen av handlingar har nog svårare med att känna in känslomässigt hur andra upplever saker och ting, de är inte lika duktiga på det om man säger så. Då kan man säga att då blir det också lättare att göra gränsöverskridande handlingar.

– Men för många som har den sexuella preferensen har många gånger konflikter i sig, mellan att identifiera att jag har den här typen av sexuell lust och dragning, hur jag ska hantera detta utan att skada andra, säger Niklas Långström.