Politiker beklagar överbeläggningar på Mälarsjukhuset

1:38 min

Patienter på toaletten och i korridorerna. Överbeläggningar på Mälarsjukhuset är ett återkommande problem, enligt verksamhetschef Peter Landell. Men enligt Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) har Sörmland blivit bättre.

Fredrik Lundgren (L) beklagar att det uppstår överbeläggningar men menar att det är ett rikstäckande problem och att Sörmland blivit mycket bättre i frågan.

– Det måste naturligtvis anställas fler sjuksköterskor men då ska man ändå vara medveten om att vi ökade med 62 sjuksköterskor förra året.

Fredrik Lundgren (L) pekar också på att sjukköterskor ofta gör många arbetssysslor som andra yrkesgrupper kan utföra istället.

– De skulle kunna utföras av paramedicinska personalgrupper, landstingsservice eller utav andra arbetsgrupper och på så vis arbetar alla på sin högsta kompetensnivå.