Samordningsmöte med kommuner om oljeutsläpp

0:44 min

Stora Enso i Skutskär har även under söndagen fortsatt att ta upp tallolja ur hamnbassängen utanför fabriken. Ett samordningsmöte med kommunerna har också under dagen hållits om oljeutsläppet.

Man beräknar att det totalt kommer att ta åtminstone fem-sex dagar att få upp de mellan 7 och 10 ton tallolja som har hamnat i vattnet vid utsläppet som upptäcktes i torsdags.

I dag, söndag, har man också haft ett samordningsmöte med Gävle kommun och Älvkarleby kommun angående saneringen av de mindre utsläppen som har hamnat på stränder och kust utanför hamnbassängen.

Det säger Henrik Holm, platschef på Stora Enso, till P4 Gävleborg.

Under lördag eftermiddag avslutade Kustbevakningen sin insats efter att inte ha hittat någon större mängd olja i havet utanför fabriken.