Livsmedelsverket tror på mat som läromedel

2:06 min

Skolmåltiderna borde användas mer som en del av undervisningen. Det föreslår Livsmedelsverket, som i dag presenterar nya matråd till skolorna.

Fokus i de nya råden från Livsmedelsverket är miljö och hållbarhet, och att skolmåltiderna skulle kunna användas som ett sätt att få in Agenda 2030 i elevernas vardag. Alltså planen att gå mot ett mer hållbart samhälle och på sikt utrota fattigdom och förverkliga mänskliga rättigheter för alla.

Men Livsmedelsverket föreslår också att måltiden kan användas på annat sätt i undervisningen. Anna-Karin Quetel är nutritionist på Livsmedelsverket:

– Det kan tex vara att man gör olika laborationer med livsmedel från köket som man sedan använder vis skollunchen. men det kan också handla om geografi eller historia, att man gör måltidsrresor genom världen. Att man arbetar temabaserat och ämnesövergripande, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

Flera av råden har funnits med tidigare, som att skolorna uppmanas servera mer grönsaker och mindre kött, att eleverna ska ha tid att äta i lugn och ro. För det finns en del att förbättra, säger Anna-Karin Quetel

– Ett problem i dag är att det ofta äts för lite skolmat. Det kanske är för lite tid till måltiden, det kanske är stressigt. Och man kanske inte förberett eleverna på vad det är som serveras och varför man serverar det man gör. Att väcka nyfikenhet för att våga prova nya livsmedel i skolrestaurangen, Anna-Karin Quetel.

I de nya matråden trycker Livsmedelsverket extra på vikten av skolmaten, när det gäller hälsa, lärande och miljö. Och inte bara just skolmaten, utan de vill också se mindre socker på fritids och i skolorna kafeterior.

– Vi hoppas att skolmåltiden ska användas som ett viktigt verktyg för att utjämna skillnader i hälsa för hållbar utvecklig, men framför allt för att göra en riktigt bra och trivsam skoldag, säger Anna-Karin Quetel.