Vice ordförande i SSU har pekats ut och ombetts att lämna ungdomsförbundet

14 min
  • En nyhet som har väckt stor uppmärksamhet är Expressens och Kvällspostens uppgifter om att ungdomsförbundet SSU i Skåne bedrivs av en "extrem falang" där de som ingår kan kopplas till homofoba, antisemitiska och islamistiska uttalanden.
  • Hör en intervju med Khloe Abdel Wahab, Skånes vice ordförande SSU. Hon är en av de som har pekats ut och ombetts att lämna sina förtroendeuppdrag inom ungdomsförbundet. 

    Hör också Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare.