Lycksele fördelar sina kommunpengar för 2006

Vänstern och Folkpartiet protesterar mot delar av budgetförslaget som kommunledningen i Lycksele lagt för nästa år. Skola, vård och omsorg får mindre ökningar av sina ekonomiska utrymmen.

Kommunstyrelsen i Lycksele är klar med sitt förslag hur kommunens pengar ska fördelas nästa år.

Budgetförslaget innebär stora omflyttningar av pengar mellan nämnderna, eftersom kommunen gjort om sin nämndorganisation.

Bland annat flyttas 57 miljoner från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen eftersom gymnasiefrågorna nu ska behandlas av kommunstyrelsen.

Skola, vård och omsorg får mindre ökningar i budget på några miljoner kronor enligt förslaget, som nu ska upp till kommunfullmäktige den 7:e november.

Folkpartiet och vänsterpartiet har reserverat sig mot olika delar i budgetförslaget.