Plastresan

Hit exporteras 30 000 ton plastavfall från Sverige

4:00 min

Drygt 30 000 ton plastavfall exporteras till länder utanför Europa varje år. Enligt en ny utredning bidrar exporten till den globala nedskräpningen av världshaven.

Sverige exporterar plastavfall varje år och det säljs som vilket annat material som helst. En konsekvens har blivit att plastavfall från Sverige hittas i hav över hela världen.

Åsa Stenmarck från Svenska miljöinstitutet har på regerings uppdrag utrett plastens miljöeffekter.

– Det handlar inte om att vi vill flytta miljöproblem någon annanstans utan vi vill utnyttja råvaror på bästa sätt. Vi har begränsat med sorteringskapacitet här i Sverige för att kunna sortera förpackningarna och därför måste de exporteras för att återvinnas, säger hon.

Ett problem kan vara att landet som köper avfallet inte har tillräckligt bra sorteringsmöjligheter eller kontroll vilket kan innebära att plast läcker ut i miljön.

– Jag tycker att det värt att tänka över hanteringsfrågan och ha kontroll på vad man skickar och se till att det är tillräckligt rent för att användas mer direkt utan att det behöver sorteras, säger Åsa Stenmarck.