Fjällen inventeras på fornminnen

I sommar kommer Västjämtlands fjällvärld för första gången att sökas igenom systematiskt av arkeologer.
Det är personal från länsmuseet och riksantikvarieämbetet som kommer att inventera fornminnen i Storlienområdet och i Skäckerfjällen i västra Kall. Förhoppningarna är att hitta lämningar efter mångtusenåriga stenåldersbosättningar på sjöstränder i området.