Vinst för Milko trots tuff konkurrens

Grekerna verkar gilla ost från vår region. Det är i alla fall till Grekland som Milko exporterar mest hårdost just nu. Det redovisas i det senaste delårsbokslutet.

Där framgår också, att trots den allt hårdare konkurrensen, så har Milko gjort en vinst på 4,6 miljoner kronor.