Slaget om Amazonas

Amazonas är hotat. Brasiliens president Jair Bolsonaro vill öka exploateringen här och i landets övriga regnskogar. Men hur ser hoten ut, och går de att stoppa? Vetenskapsradion har i flera program undersökt en av världens mest artrika, och hotade miljöer: regnskogen.

Klotet: Brasiliens nya president och miljön
Landets nya president har lovat att bedriva en expansiv politik i landet. Ökad skövling av regnskog och exploatering av naturen verkar vara att vänta. Hur ser hoten mot Brasiliens natur och miljö ut?

Sändes första gången i oktober 2018.

 

Vetandets värld: Så kan brott mot naturen förhindras
Brasiliens nya president, Jair Bolsonaro, hotar med att dra landet ur Parisavtalet och öka exploateringen i Amazonas. Vad kan göras för att förhindra det?

Sändes första gången i november 2018.

 

Vetandets värld: Här är floden med egna rättigheter
Kan naturen ha egna rättigheter? Förra året fick en nyzeeländsk flod, Whanganui, som första flod i världen juridisk status som en person.

Sändes första gången i maj 2018.

 

Klotet: Regnskog räddas med stetoskop
I ett unikt projekt på Borneo har nästan all illegal skogsavverkning i ett naturreservat kunnat stoppas. Lokalbefolkningen får billig sjukvård mot att de slutar såga ner träd.

Sändes första gången i februari 2018.

 

Klotet: Ljusning för regnskogen
Costa Rica är ett föregångsland när det gäller att bevara regnskogen. Forskning visar att nya träd växer upp på avverkad skogsmark, snabbare än förväntat och spontant, utan plantering.

Sändes första gången i mars 2017.