Handelsministern beklagar att svenska bolag lämnar Iran

0:28 min

Även svenska företag kommer lämna Iran efter att USA:s sanktioner trädde i kraft i måndags.

Handelsminister Ann Linde hade gärna sett att svenska företag stannade kvar, men säger att det är upp till företagen.

– Vi vill ju att företagen fortsätter att ha verksamhet i Iran. Det ökar möjligheterna att Iran stannar kvar i kärnteknikavtalet. Men det är ingenting som jag kan säga till företagen. Det beslutet måste de fatta själva på affärsmässiga grunder, säger Sveriges handelsminister Ann Linde.

Varför då?

– Regeringen kan inte säga till företagen att de ska ha affärer med vissa länder. Jag hade hoppats att fler företag i Sverige och i andra länder skulle ha fler affärer med Iran även nu, därför det ökar möjligheterna för Iran att vara kvar i det kärntekniska avtalet, säger Ann Linde.

Att USA lämnade kärnteknikavtalet som träffats med Iran och i stället nu infört sanktioner mot Iran är väldigt omdebatterat bland EU:s medlemsländer.

Grunden i hela kärnteknikavtalet är omvärlden ska handla och göra affärer med Iran, i utbyte med att Iran inte ska anrika uran. Faran är nu att Iran börjar sin anrikning eftersom flera bolag följer USA:s uppmaning att upphöra med sin handel.

EU-kommissionen anser att bolagen som följer den amerikanska uppmaning, kan bryta mot EU:s egna sanktionsregler men att det är upptill respektive medlemsland att avgöra om de här bolagen själva ska straffas eller inte.

Den svenska regeringen kommer inte agera mot de svenska företagen som väljer att lämna Iran.

– Det kommer vi inte att göra, säger Ann Linde.