Samtyckeslag har haft effekt

2:23 min

Den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft i somras har hittills lett till att fler brott bedömts som våldtäkt och det har dömts ut strängare straff än tidigare, det visar en genomgång av Ekot.

– Vi har fått en helt ny spelplan nu. För de situationer som vi nu bedömer de kunde på sin höjd bedömas som ett sexuellt ofredande. Men de här situationerna bedöms nu som våldtäkter, säger Christina Voigt som är kammaråklagare i Stockholm.

Christina Voigt är åklagare i ett av dom första fallen där en man dömts för våldtäkt efter sex utan samtycke.

Ekot har läst 20 fällande våldtäktsdomar som avgjorts baserade på den nya sexualbrottslagstiftningen. Det handlar alltså om brott begångna efter att den nya lagen trädde i kraft 1 juli i år.

Den nya lagen ställer krav på samtycke vid sex, tidigare krävdes att det förekommit våld, hot eller att målsäganden varit i en särskilt utsatt situation.

I de flesta fall skulle det ha blivit en fällande dom även innan den nya lagen trädde i kraft. Men i fyra fall har lagen haft en avgörande betydelse för domslutet.

Ett av dessa fall uppmärksammades förra veckan och handlar om en man dömts till ett års fängelse för det nya brottet "oaktsam våldtäkt". I de övriga fallen har män dömts till två års fängelse för våldtäkt baserat på att de inte försäkrat sig om kvinnans samtycke.

I det fall där Christina Voigt är åklagare skedde våldtäkten på en efterfest. Kvinnan hade somnat på en soffa, när hon vaknade höll mannen, som hon flera gånger under kvällen avvisat, på att klä av henne. Innan hon hann protestera hade han penetrerat henne.

– Det här är ju inte en helt ovanlig situation, hon var trött, lite berusad, hon blev väldigt förvånad och var lite chockad över det som hände.

– Hon hann inte riktigt sätta stopp för det hon trodde inte att det skulle hända, men så plötsligt hände det, det var ett snabbt förlopp. Men det var tillräckligt mycket som hände för att han skulle få två års fängelse, säger Voigt Hade man gått efter den gamla lagstiftningen så hade han på sin höjd blivit dömd för ett sexuellt ofredande och kanske fått någon månads fängelse eller böter, fortsätter hon.

Mannen som nu dömts till två års fängelse för våldtäkt nekar till brott och kommer att överklaga domen.

Två års fängelse är minimistraff för våldtäkt och i de domar som Ekot läst märks nu att det döms ut längre straff än tidigare när det till exempel har förkommit våld eller hot. Det handlar oftast med att straffet blir några månader längre än vad som skulle ha dömts ut enligt den gamla lagstiftningen.

Många jurister har varit kritiska till den nya lagen och bland annat menat att det leder till att den tilltalade behöver bevisa sin oskuld, men det håller inte Christina Voigt med om.

– Man har ju samma beviskrav som tidigare, det har ju inte sänkts på något sätt, däremot så måste den tilltalade komma till tals på ett bra sätt och redogöra för vad det var som fick honom att tro att det var frivilligt, eller fick honom övertygad.