Fler barn vårdas för ätstörningar

10 min
  • Antalet 10- till 14-åringar som vårdas för ätstörningar i Sverige har mer än fördubblats på sex år. Från 364 barn under 2011 till 760 förra året. Det visar siffror från Socialstyrelsen. 
  • Hör Sanna, vars dotter drabbades av anorexi när hon var 13 år. 
  • Hör även Anders Lind, psykolog på barnmottagningen vid Stockholms centrum för ätstörningar.