EU sänker Italiens ekonomiska prognos

1:23 min

Lämna en ny budget som följer EU:s regler – senast på tisdag. Det kräver nu EU-kommissionen av Italien.

Under tiden sänker man landets ekonomiska prognos till nivåer som ligger klart under den italienska regeringens egna förhoppningar.

I kommissionens stora höstprognos över EU-ländernas ekonomier spås den italienska ekonomin växa med 1,1 procent i år – och sen i stort sett ligga kvar på den nivån de kommande två åren.

Det är sämre utveckling jämfört med prognosen från i våras och klart lägre siffror jämfört med den italienska regeringens egna prognos. De räknar med tillväxt på 1,5 procent.

Mångas blickar riktas mot de italienska siffrorna då kommissionen gett landet bakläxa när det gäller budgeten för de kommande åren.

Enligt kommissionen bryter Italien mot EU:s budgetregler och tidigare gjorda överenskommelser och landet ska senast tisdag nästa vecka presentera en ny budget.

Även för Sverige skrivs siffrorna ner, men den svenska ekonomin beskrivs ändå som ganska stark. Kommissionen nämner bland annat starka offentliga finanser. Svensk tillväxt beräknas landa på 2,4 procent i år för att sedan backa till 1,8 de kommande två åren.

När det gäller ekonomin i EU som helhet skriver kommissionen att man går mot sämre utveckling jämfört med de senaste årens återhämtning och att det finns större osäkerheter och risker i ekonomin, bland annat orsakat av USA:s handelskonflikter med omvärlden.