LTU-professor får pris för sin forskning om akutvård

2:32 min

Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, prisas nu för sin forskning. Hon är årets mottagare av Nordeas vetenskapliga pris på 100 000 kronor.

Priset tilldelas tilldelas forskare vid Luleå tekniska universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling.

Motiveringen för 2018 års pristagare lyder:
"Professor Åsa Engström har genom framstående insatser utvecklat Luleå tekniska universitets forskning inom ämnet omvårdnad – ett område av stor vikt för människors hälsa genom förebyggande, akuta och omhändertagande vårdinsatser. 

Åsa Engström disputerade 2008 och har i sin omfattande vetenskapliga produktion fokuserat på hur det är att drabbas av akut, svår sjukdom eller trauma och hur akutsjukvård kan underlätta dessa upplevelser.

Hennes forskning belyser bland annat hur det är att genomgå en operation, hur nyblivna föräldrar upplevt en komplicerad förlossning med efterföljande intensivvård, samt sjuksköterskors erfarenheter av att vårda dessa familjer på IVA. Åsa Engström har också genomfört forskning kring den högteknologiska miljö inom vilken vård bedrivs i dag, något som resulterat i en översyn av vilka patienter som vårdas var.

Genom sin framstående forskning har hon byggt upp en stark forskargrupp vid Luleå tekniska universitet. Nationella och internationella samarbeten har resulterat i ett flertal gemensamma publikationer om respiratorbehandling och intensivvård.

Åsa Engström har en omfattande erfarenhet av att handleda doktorander. För närvarande är hon huvudhandledare för sex doktorander vid universitetet, samt även biträdande handledare för doktorander i omvårdnad inom akutsjukvård vid andra lärosäten.

Förutom sin omfattande forskning tar hon ett stort ansvar for ämnet omvårdnads utveckling inom sjuksköterskeutbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå."