Var sjätte niondeklassare lever under hedersförtryck

1:19 min

Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. Det visar en unik kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket bland 6 000 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Jeanette Ståhl är planeringsledare på avdelningen för Mänskliga rättigheter på Stadsledningskontoret i Göteborg.

– Det är givetvis väldigt allvarligt att barn och ungdomar växer upp i hedersrelaterat våld och förtryck. Det är väldigt allvarligt att vuxna lever i detta och utsätter andra, säger Jeanette Ståhl.

Kartläggningen har gjorts av forskare på Örebro universitet i samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Och för Göteborg och Malmö är det här första gången städerna får en tydlig bild av hedersproblematiken.

Totalt 6 000 ungdomar i årskurs nio har svarat och rapporten ger en bild av i vilka miljöer våldet och förtrycket utövas, var man utsätts, vilka som utövar våldet, vilka följder våldet får och vart man vänder sig för stöd.

Och i Göteborg så lever åtta till 13 procent med någon form av begränsning på grund av hedersnormer säger Jeanette Ståhl på Stadsledningskontoret i Göteborg.

– Det är hela skalan från vardagliga begränsningar till förtryck, trakasserier och våld, fysiskt och psykiskt, säger Jeanette Ståhl.