Mer utsläpp väntar om oljeraffinaderi får klartecken

1:01 min

I dag kan beskedet komma från Mark- och Miljödomstolen om Preem får bygga ut sitt oljeraffinaderi, Preemraff i Lysekil. En investering på 15 miljarder kronor.

Skulle domstolen ge klartecken så fördubblas utsläppen av koldioxid, från 1,7 miljoner ton koldioxid till 3,4 miljoner ton i produktionen av diesel och bensin.

Inge Löfgren är lokal ordförande för Naturskyddsföreningen i Lysekil och Munkedal.

– Det är väldigt beklagligt att göra så stor investering få mer fossila bränslen när hela världen i stort sett vill avveckla den här typen av energi, säger Inge Löfgren lokal ordförande för Naturskyddsföreningen i Lysekil och Munkedal.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle Preems anläggning i Lysekil kunna bli den enskilda produktionsanläggning i Sverige som släpper ut mest koldioxid om Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ger klartecken de närmaste dagarna till investeringen på 15 miljarder kronor. Det beräknas bli den största industriella investeringen i Sverige när bygget startar.

Totalt handlar det om en utsläppsökning från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton koldioxid.

Samtidigt har Sverige som land satt ett klimatmål till 2045 om att inte man inte ska släppa ut mer växthusgaser som koldioxid än det som man kan ta hand om, ett så kallat netto-noll-utsläpp

Peter Abrahamsson är affärsområdeschef för raffinering vid Preem.

– Frågan är om det här är en global fråga eller en lokal fråga. Vi släpper ut mindre koldioxid än vad de flesta andra raffinaderier gör.

– Finns inte vi, men efterfrågan finns kvar så kommer någon annan att tillverka produkterna som marknaden behöver för att i sin tur släppa ut koldioxid där istället, säger Peter Abrahamsson.

Det innebär att när Mark- och Miljödomstolen nu gör sin miljöprövning så väntas hänsyn tas av att den här mångmiljardinvesteringen kommer att omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Inge Löfgren lokal ordförande för Naturskyddsföreningen är förhållandevis pessimistisk inför domen.

– Domstolen kommer inte att behandla koldioxidutsläppen överhuvudtaget fastän utsläppen ökar från 1,7 till 3,4 miljoner ton. Man kommer att hänvisa till det här med utsläppshandel, säger han.