Söderhamn Nära är nära målet: Enbart fossilfria drivmedel

2:13 min

Koldioxidutsläppen från transporterna måste minska om Sverige ska klara klimatmålet och den utmaningen har Söderhamn Nära antagit. Bolaget har lovat vara fossilfritt till 2019 och man är redan nära målet.

– Våra sopbilar och maskinparken uppe på vår återvinningscentral är fossilfria för de övergick till HVO för något år sedan och våra övriga bilar kan lätt konvertera till HVO, så det är ett arbete som vi håller på med. Och dessutom har vi även köpt in rena elbilar, säger Gunnar Lidén, kommunikationsansvarig.

Har det varit svårt att komma hit?

– Nej, det har inte varit några märkvärdigheter.

Transporterna står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och utsläppen ökar i stället för att minska.

För att fler ska satsa på fossilfria bränslen har regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige utmanat företag och kommuner att gå före.

Björn Rosengren, ordförande i Biodriv Mitt, vill gärna se att Gävleborg tar täten i övergången till fossilfria drivmedel.

Men än är det få företag i länet som antagit utmaningen, trots att förutsättningarna finns, menar han:

– Jag tycker att det är väldigt svårt att nå företagen för de har så mycket hela tiden, men det har ju bara gått ett halvår så vi kommer inte att ge oss i första taget, och vi tycker att det borde gynna länet också och det finns många tankställen i Gävleborg, väldigt många tankställen jämfört med andra delar av landet, där man tanka till exempel HVO och vi är duktiga på snabbladdare för elbilar ute i länet, säger Björn Rosengren.

På Söderhamn Nära, som har hand om om el, fjärrvärme, VA, bredband och renhållning i Söderhamn, har utmaningen att gå över till fossilfritt varit uppskattad bland personalen.

– Ja, det är en bra utmaning. När det kommer till elbilar tycker all personal att det är väldigt roligt, för det är kul att köra elbil. Och när det gäller att tanka ett annat bränsle, det är ju bara något man gör, säger Gunnar Lidén.