Ryssland hoppas på ett stabilare Afghanistan

2:22 min

Talibanerna väntas lägga fram sina villkor för fortsatta fredsförhandlingar om Afghanistan – och Ryssland visa ambitioner att ta plats som internationell medlare.

I Moskva hålls i dag samtal om Afghanistan. De afghanska talibanerna kommer att delta. Den andra sidan, den afghanska regeringen, deltar inte officiellt men förväntas ha representanter på plats.

Talibanerna har tidigare deltagit i olika sorters samtal om fred med USA och länder som Turkiet och Iran, men de samtalen har hållits lite mer i skymundan, inte varit publika och öppna som dagens möte i Moskva.

För talibanerna blir samtalen i Moskva en möjlighet att få lägga fram sin syn på vad som krävs för en fredsprocess, och den synen kommer sannolikhet att fokusera på att utländsk trupp måste lämna landet.

Det är inte mycket som tyder på några större resultat eller utspel vid samtalen – och att det ska ske något sorts genombrott är i praktiken omöjligt eftersom den afghanska regeringen inte deltar.

Det förväntas ändå finnas representanter i Moskva från det råd i Afghanistan som på regeringens uppdrag övervakar möjligheter till en fredsprocess.

Även USA kommer att ha folk på plats under samtalen, även om man inte aktivt deltar i någon form av formella förhandlingar.

I någon som helst form av riktiga fredssamtal måste USA delta.

Efter att tidigare ha dragit tillbaka trupp från Afghanistan beslöt Donald Trump förra året att öka på. Nu finns omkring 14 000 amerikanska soldater i Afghanistan.

Även om det inte är riktiga fredssamtal, är det ett tydligt exempel på hur Ryssland aktivt kämpar för att ta en större plats på den utrikespolitiska scenen.

Allra mest tydligt är det i Syrien där Ryssland stödjer Assad-regimen och sedan länge deltar militärt i flygbombningar, något som fått det blodiga kriget att vända till Assads fördel.

Afghanistan är en annan scen för de här ambitionerna.

Ryssland har under flera år odlat kontakter, samtalat med talibanerna och försökt få till samtal, för att visa på det ryska inflytandet.

Det finns också ryska strategiska intressen i ett stabilare Afghanistan.

Grupper som kopplas till IS finns i norra Afghanistan nära gränsen till länder som har nära band till Ryssland, som Tadjikistan och Uzbekistan.

Nästa år är det fyrtio år sedan Sovjetunionen invaderade Afghanistan. I Ryssland kommer de här samtalen säkert att väcka svåra minnen av de tio åren Sovjet utkämpade ett blodigt krig med upp emot 15 000 döda sovjetiska soldater.

Hur många afghaner som dog är svårare att beräkna, med det finns uppskattningar på upp emot att 1,5 miljoner dödades under kriget.